Voorwaarden TacT Pluskaart

•Een TacT Plus kaart is voor volwassenen muzikanten van muziekverenigingen met een lesopleiding verzorgd door TacT.

•Een TacT Plus kaart is verkrijgbaar vanaf 18 jaar en ouder.

•Een TacT Plus kaart staat op naam en is niet persoonlijk overdraagbaar.

•Een TacT Plus kaart is beschikbaar in 3 varianten:

•TacT Plus kaart S  - 2 klokuren (= 120 minuten)

•TacT Plus kaart M - 5 klokuren (= 300 minuten)

•TacT Plus kaart L - 10 klokuren (= 600 minuten) 

•Een TacT Plus kaart kan worden besteed in delen van respectievelijk 20, 30 of 60 lesminuten.

•De lesmomenten worden voorafgaand aan de lesperiode in overleg met de docent vast gesteld.

•De lesmomenten zijn afhankelijk van de beschikbaarheid van de docent.

•Als een docent niet in staat is om op de gemaakte afspraak een muziekles te geven wordt de muziekles naar een ander moment verplaatst. De TacT Plus kaarthouder wordt hiervan tijdig in kennis gesteld. 

•Als de TacT Plus kaart houder, om welke reden dan ook, niet kan verschijnen op de gemaakte lesafspraak, dan neemt hij / zij zo snel mogelijk contact op met de docent. In overleg wordt een nieuwe lesafspraak gemaakt.

•Bij afmelding binnen 24 uur voordat de les gepland staat wordt de les als gegeven beschouwd en derhalve in mindering gebracht op de TacT Plus kaart.

•Als de TacT Plus kaart houder zonder opgave van reden niet verschijnt op de gemaakte lesafspraak, dan wordt deze les als gegeven beschouwd en derhalve in mindering gebracht op de TacT Plus kaart. 

•Een TacT Plus kaart wordt in één termijn betaald. 

•Een TacT Plus kaart is één jaar geldig, gerekend vanaf de uitgiftedatum.

•Na een jaar verloopt de geldigheid van de TacT Plus kaart. Er vindt geen restitutie plaats op niet gebruikte lesuren.

•Stichting TacT Muziek behoudt zich het recht om in geval van niet nakomen van de gemaakte afspraken, over te gaan tot restitutie van het resterende lestegoed. 

•Na verbruik van het aantal lesuren vervalt automatisch de geldigheid van de TacT Plus kaart.

•De uitvoering van de TacT Plus kaart valt onder volledige verantwoordelijkheid van Stichting TacT Muziek.

•Aan de TacT Plus kaart kunnen geen verdere rechten worden ontleend.

20170710_TacT_Plus_Kaart_front_2.jpeg