Beleid

Een goed bestuurlijk beleid draagt bij tot een positieve ontwikkeling van een muziekvereniging. In samenspraak met jou kunnen wij een beleidsplan voor een muziekvereniging op stellen.

Bij het ontwikkelen van een beleidsplan brengen we de huidige situatie en organisatiesamenstelling van de vereniging exact in kaart. Aan de hand van deze situatieschets worden de doelstellingen en wensen voor de toekomst opgesteld. Om deze wensen en doelstellingen concreet te maken wordt een werkplan opgesteld. De uitvoer van het werkplan zal uiteindelijk moeten leiden tot het gewenste resultaat. Als het beleidsplan is goed gekeurd en in werking is gesteld, zullen er regelmatig evaluatiegesprekken plaats vinden waarbij de ontwikkelingen worden besproken.

Een solide beleid maakt besturen eenvoudiger. Een beleidsplan zorgt voor continuïteit in het geval van een wijziging in de bestuursformatie. Helder geformuleerde doelen en afgebakende kaders maken jouw verenigingsorganisatie transparant. Stel de koers van jouw muziekvereniging vast in een helder beleid. Het is dè sleutel tot succes.  

Beleid___Strategie.jpg